Blogy

DISNEYLAND PARIS HOSTS EUROPE'S LARGEST PV SHADE PARK

DISNEYLAND V PARÍŽI SPUSTIL NAJVÄČŠÍ SOLÁRNY CARPARK V EURÓPE

Tento projekt je jadrom environmentálnej stratégie Disneyland Paris zameranej na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a dekarbonizáciu dodávok energie. To je v súlade s pokračujúcim úsilím s...

INOVATIVE SOLAR SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE

INOVATÍVNE SOLÁRNE RIEŠENIA PRE POĽNOHOSPODÁRSKU INFRAŠTRUKTÚRU

Dnešné turbulentné podnikateľské prostredie je obzvlášť špecifické pre poľnohospodársky sektor, pretože okrem globálnych makroekonomických faktorov na neho vplývajú aj kolísajúce ceny komodít, meni...

solárny carport integrovaná fotovoltika

HYBRIDHOUSE x MOTOR-CAR GROUP

So spoločnosťou Motor-Car Group najväčším predajcom značky Mercedes-Benz na Slovensku, zdieľame rovnakú ideu, že byť ekologický v súčasnosti nie je už len trend. Prečo áno Carportom? 

THE BEST OF OSLO WEEK 2023

TO NAJLEPŠIE Z OSLO INNOVATION WEEK 2023

Odomknutie inovácií: Oslo Innovation Week 2023 poháňa solárny priemysel Oslo Innovation Week 2023 sa ukázalo ako zásadná zmena pre naše podnikanie v oblasti solárneho priemyslu a vdýchol nový život...

Carports, parking lot canopies

SÚ SOLÁRNE PARKOVISKÁ BUDÚCNOSŤ ?

prekrytie parkovísk solárnymi Carportami

WHAT IS BIPV SYSTEM - hybridhouse

ČO JE SYSTÉM BIPV

Integrovaný solárny systém BIPV (Building Integrated Photovoltaics) je typ solárneho systému, kde sú solárne panely integrované do plášťa budovy, ako je strecha, okná alebo steny, namiesto toho, ab...