INOVATÍVNE SOLÁRNE RIEŠENIA PRE POĽNOHOSPODÁRSKU INFRAŠTRUKTÚRU

INOVATIVE SOLAR SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE

Dnešné turbulentné podnikateľské prostredie je obzvlášť špecifické pre poľnohospodársky sektor, pretože okrem globálnych makroekonomických faktorov na neho vplývajú aj kolísajúce ceny komodít, meniace sa regulačné prostredie a nepredvídateľnosť klímy.

Jednou z možností ako lepšie zvládnuť súčasné obdobie nestability pre agropodniky je dôraz na optimalizáciu nákladov.

Okrem priamych nákladov, ako sú náklady na osivá, krmivá a hnojivá, práve energetické náklady tvoria nemalú časť celkových výdavkov poľnohospodárskych subjektov.

Ceny elektriny sa síce už zastabilizovali, no spolu s distribučnými poplatkami prispievajú k rastúcim režijným nákladom poľnohospodárov, čo ovplyvňuje ich hospodársky výsledok. Existujú však riešenia, ktoré vedú k výraznej úspore elektrickej energie. Rozľahlé a jednoduché strešné plochy poľnohospodárskych budov ponúkajú priestor pre použitie integrovaného solárneho strešného systému, ktorý poskytuje farmárom významnú príležitosť na zníženie nákladov na energie.

Prečo sa oplatí investovať do solárnych panelov?

V oblasti poľnohospodárstva prevádzky vyžadujú značnú energiu na fungovanie, ktorú môžu získať zo slnečnej energie, čím vzniká možnosť znížiť náklady za elektrinu. Optimálne využitie slnečnej energie zahŕňa zosúladenie jej dennej produkcie s energetickými potrebami budovy. Tento prístup minimalizuje nutnosť čerpať drahšiu energiu zo siete, ktorá môže stáť mnohonásobne viac než elektrina vyrobená zo slnka.

Riešením, ktoré vie značným spôsobom ušetriť tieto náklady a naviac náklady spojené s rekonštrukciami a zároveň pôsobiť esteticky, je revolučné riešenie integrovaných fotovoltických panelov s patentovaným Click-On® systémom. Strešný systém, ktorý má jednoznačnú prevahu nad štandardnými riešeniami fotovoltických systémov pri rekonštrukciách strechy.

Nie každá hospodárska budova je kompatibilná s bežnými FV panelmi

Kompatibilita konvenčných fotovoltických panelov s poľnohospodárskymi budovami je plná výziev, vrátane obmedzení kvôli pridanej hmotnosti navyše najmä pri starších konštrukciách, a tiež estetických problémov na vidieku. Pre systém BIPV toto nie je žiadna komplikácia.

Jedným z hlavných problémov je konštrukčná kompatibilita poľnohospodárskych budov. Mnohé z týchto konštrukcií, nemusia mať potrebnú pevnosť na to, aby uniesli dodatočnú hmotnosť štandardných fotovoltických systémov (BAPV). Tento problém si často vyžaduje značné štrukturálne zosilnenia pred začatím fotovoltickej inštalácie, čo vedie k zvýšeným nákladom a k zvýšenej zložitosti inštalácie.

Navyše nemožno prehliadnuť estetické a dizajnové aspekty bežných solárnych panelov. Tieto systémy môžu pôsobiť vizuálne rušivo, čo je obzvlášť problematické vo vidieckych prostrediach, kde je zachovanie estetiky krajiny kľúčové. To platí ešte viac v oblastiach s historickými alebo kultúrne významnými poľnohospodárskymi budovami alebo v oblastiach zohráva dôležitú úlohu cestovný ruch.

Riešenia pochádzajúce z Európy

Estónsky výrobca integrovaných solárnych panelov Solarstone pôsobiaci na 10 trhoch spolu s partnerom pre slovenský a český trh Hybrid House ponúkajú nový rozmer v stavebníctve. Prinášajú univerzálne riešenia BIPV. Sú jednoduché, estetické a škálovateľné.

Patentovaná a ocenená technológia Solar Full Roof otvára doteraz nepredstaviteľné možnosti s neobmedzenými domácimi a komerčnými inštaláciami. Jedná sa o solárne strešné riešenia, ktoré možno integrovať do konštrukcie budovy, čím sú ľahšie a vhodné pre staršie budovy. Jedinečná strecha Solar Full Roof™ je strecha so solárnym panelom 2 v 1, ktorá nahrádza tradičné strešné materiály a inštaluje sa priamo na laty. 

Na začlenenie solárnych panelov priamo do fasád budov alebo striech nie je potrebná ďalšia pôda alebo priestor na umiestnenie veľkých solárnych fariem. Tento prístup zachováva prirodzené biotopy a podporuje biodiverzitu, na rozdiel od veľkých pozemných solárnych fariem, ktoré môžu niekedy narušiť miestne ekosystémy. Solarstone Solar Full Roof™ váži približne 12,5kg/m2, čo je viac ako oceľ so stojatou drážkou alebo vlnitý plech, ale ďaleko pod hmotnosťou dvojvrstvovej strechy.

Ak vaše energetické potreby zostávajú vysoké aj v zimných mesiacoch, odporúča sa nainštalovať Solar Full Roof™ na fasádu budovy. Tento prístup je výhodný, pretože výroba energie z panelov namontovaných na fasáde má tendenciu byť počas zimy konzistentnejšia. Zatiaľ čo celková výroba energie môže byť nižšia v porovnaní so strešnými panelmi, fasádne inštalácie sa vyhýbajú bežnému problému snehovej pokrývky, ktorá môže výrazne znížiť účinnosť solárnych panelov namontovaných na streche.

V prípadoch, keď je plocha strechy neadekvátna alebo konštrukcia nedokáže uniesť hmotnosť systému Solar Full Roof™, Solarstone a HybridHouse ponúkajú inovatívnu alternatívu so svojimi riešeniami Solar Carport. S využitím rovnakej vodotesnej solárnej strešnej technológie sú tieto prístrešky navrhnuté tak, aby nielen vyrábali elektrickú energiu, ale aj uľahčili nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá alebo pre vlastnú spotrebu.

Vďaka svojej dvojitej funkčnosti slúžia prístrešky pre autá ako jednotka na výrobu energie aj ako ochranný kryt. Poskytujú dostatok priestoru na parkovanie vozidiel a techniky, prípadne na uskladnenie sena a iného materiálu, či už dočasne alebo dlhodobo. Vďaka tomuto dizajnu klienti môžu využívať slnečnú energiu bez toho, aby obetovali cenný priestor na zemi. Solárne prístrešky pre autá sa dodávajú v štandardnom dizajne, no pre komerčné aplikácie sú k dispozícii riešenia šité na mieru.

Ekonomický vplyv integrovanej fotovoltiky a štátne finančné stimuly

Rastúce ceny elektriny spolu s potrebou ekologickejších praktík podnietili farmárov, aby zvážili solárnu energiu ako životaschopnú alternatívu. Ekologické postupy a praktiky najmä tie aplikované v poľnohospodárskej praxi paradoxne zvyknú skôr náklady navyšovať a nie vždy sa stretnú s podnikateľskou logikou agromanažéra. Solárne systémy integrované do budovy, primárne tie, ktoré ponúkajú HybridHouse a Solarstone, sú obzvlášť prospešné, keďže tieto systémy, vrátane všestrannej Solar Full Roof™ a praktických riešení Solar Carport, poskytujú efektívnu výrobu energie a zároveň riešia štrukturálne a priestorové obmedzenia typické v poľnohospodárskom prostredí.

Hodnotenie ekonomického vplyvu začlenenia do budov integrovaných fotovoltických systémov (BIPV) zahŕňa zváženie počiatočných nákladov a dlhodobých finančných prínosov. Hoci počiatočné náklady na BIPV môžu presiahnuť náklady na štandardné solárne nastavenia, následné úspory a výhody často kompenzujú túto vyššiu investíciu. Túto investíciu treba vnímať ako dvojaký účel: nejde len o solárny generátor, ale aj o strešný materiál. Keď sa zohľadní pridaná hodnota nehnuteľnosti, úspory elektrickej energie, skutočná hodnota investície sa stáva zrejmejšou.

 V oblastiach so zásadami čistého merania môže BIPV generovať dodatočný príjem predajom prebytočnej energie späť do siete, čím sa časom vytvorí stabilný zdroj príjmov a zvýši sa finančná príťažlivosť BIPV.

Podpora výroby udržateľnej energie zo štátnych a Európskych zdrojov zďaleka nekončí a aj v budúcnosti očakávame ďalšie stimuly, v podobe výziev alebo daňových odpočtov, pre environmentálne udržateľné a energeticky efektívne stavebné postupy. Systémy BIPV sú plne certifikované a oprávnené na všetky typy stimulov, čím sa ďalej znižujú čisté náklady na ich inštaláciu.

Najaktuálnejšou v tomto období je podpora poskytovaná v podobe nenávratného finančného príspevku pre fotovoltické systémy  s výkonom od 1 kW do 99,9 kW prostredníctvom poľnohospodárskej a platobnej agentúry. Celkový oprávnený náklad tejto podpory je 84 453,93 Eur, čo predstavuje významný finančný impulz pre žiadateľov. Tieto finančné prostriedky umožňujú žiadateľom investovať do moderných a ekologických riešení v oblasti energií, čo prispieva k ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju.

Jedna zo základných výhod solárnych panelov integrovaných do budovy spočíva v ich potenciáli pre efektívnu inštaláciu, ktorá sa premieta do potenciálnych úspor nákladov. Menej času na mieste môže znamenať zníženie nákladov na pracovnú silu, rýchlejší obrat projektu a v prípade komerčných projektov rýchlejší návrat do prevádzkového stavu.

 

Hybrid House s. r. o.

Mýtna 50, 811 07 Bratislava, Slovensko

IČO: 54460018 

 

SOLARSTONE OÜ

12916046 | EE101855882 Tallinna tn 58A, Viljandi 71018, Estonia


 

Čítať ďalšie

solárny carport integrovaná fotovoltika
DISNEYLAND PARIS HOSTS EUROPE'S LARGEST PV SHADE PARK

Zanechať komentár

Táto lokalita je chránená testom reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu pravidlá ochrany súkromia a podmienky poskytovania služby spoločnosti Google.