Media Press

Hybridný dom: Priekopník energeticky efektívnych budov a riešení solárnych striech na Slovensku

Hybrid House je popredným slovenským poskytovateľom riešení pre trvalo udržateľné bývanie so zameraním na energeticky efektívnu výstavbu budov a unikátne solárne kryty s využitím materiálov Building Integrated Photovoltaics (BIPV). Spoločnosť je odhodlaná ponúkať klientom inovatívne a udržateľné riešenia a zároveň zvyšovať estetickú príťažlivosť budov. V tomto článku preskúmame záväzok spoločnosti Hybrid House k energetickej efektívnosti a udržateľnosti, ako aj jej partnerstvo so spoločnosťou Solarstone pri poskytovaní riešení Solar Full Roof a Solar Tiled Roof na Slovensku.

Záväzok Hybrid House k udržateľnosti a energetickej účinnosti

Jadrom prístupu Hybrid House k trvalo udržateľnému životu je túžba využiť energetickú účinnosť v budovách pomocou špičkových materiálov BIPV ako strešnej krytiny. Tento prístup umožňuje majiteľom domov a podnikom vytvárať čistú, zelenú energiu pri zachovaní estetiky budovy a podpore úspor nákladov. S jasnou víziou a stanovenými cieľmi má Hybrid House za cieľ viesť trh solárnych krytín a etablovať sa ako úspešná, ekologicky uvedomelá spoločnosť v Slovenskej republike. Na slovenskom trhu je energetická efektívnosť prvoradá. Napriek znižovaniu spotreby energie za posledné desaťročie má Slovensko stále vyššiu energetickú náročnosť ako ostatné členské štáty EÚ. Krajina sa zaviazala dosiahnuť 32,5 % energetickú účinnosť do roku 2030 so zameraním na verejné budovy a domácnosti. Rastie dopyt po energeticky účinných riešeniach, ako je Hybrid House. Milan Gbelec, vedúci predaja Hybrid House, vyzdvihuje oddanosť spoločnosti svojim zákazníkom a životnému prostrediu. "Naši zákazníci si čoraz viac uvedomujú dôležitosť energetickej efektívnosti v ich domácnostiach a sme odhodlaní poskytovať im najlepšie možné riešenia. Zameraním sa na vzdelávanie zákazníkov, potreby a úspešné implementácie im pomáhame ušetriť peniaze, prispieť k zelenšej budúcnosti a pomôcť Slovensku dosiahnuť národné ciele energetickej efektívnosti.

Spojením ich odborných znalostí v oblasti energeticky efektívnej výstavby so záväzkom ponúkať jedinečné riešenia solárnych krytín má Hybrid House dobrú pozíciu na to, aby pozitívne ovplyvňovala životné prostredie aj životy svojich klientov na Slovensku.

Partnerstvo so spoločnosťou Solarstone pre inovatívne riešenia solárnych striech

Hybrid House sa spojil so spoločnosťou Solarstone, aby podporil svoj záväzok k udržateľnosti a energetickej účinnosti. Táto spoločnosť premieňa budovy na moderné fotovoltaické elektrárne prostredníctvom inovatívnych solárnych inštalácií integrovaných do budovy. Poslanie spoločnosti Solarstone je v súlade s víziou spoločnosti Hybrid House, keďže cieľom oboch spoločností je podporovať trvalo udržateľný život a stavebné postupy efektívne využívajúce zdroje.

Solarstone ponúka dve popredné riešenia solárnych striech: Solar Full Roof a Solar Tiled Roof. Solar Full Roof je komplexné riešenie BIPV na kľúč, ktoré integruje popredné fotovoltaické moduly na trhu s plášťom budovy, čím poskytuje esteticky príjemnú a energeticky efektívnu alternatívu k tradičným strešným krytinám. Solárna škridlová strecha na druhej strane kombinuje solárnu a strešnú funkčnosť do dokonalého systému výroby energie bez toho, aby ohrozila vizuálny vzhľad domu. Obe riešenia ponúkajú výrazné úspory nákladov na energiu, znižujú uhlíkovú stopu a poskytujú odolné solárne zastrešenie po celé desaťročia.

anari Võrk, manažér komunikácie spoločnosti Solarstone, zdôrazňuje dôležitosť partnerstva so spoločnosťou Hybrid House: „Veríme, že spojením síl so spoločnosťou Hybrid House dokážeme poskytnúť slovenskému trhu najlepšie možné riešenia týkajúce sa energetickej účinnosti, udržateľnosti a estetiky. Produkty Solar Full Roof a Solar Tiled Roof sú navrhnuté tak, aby šetrili peniaze majiteľov domov, znížili ich dopad na životné prostredie a bezproblémovo sa integrovali do architektonického dizajnu ich domov.“

Spojením ich odborných znalostí v oblasti energeticky efektívnej výstavby so záväzkom ponúkať jedinečné riešenia solárnych krytín má Hybrid House dobrú pozíciu na to, aby pozitívne ovplyvňovala životné prostredie aj životy svojich klientov na Slovensku. Ich partnerstvo so Solarstone ďalej posilňuje ich schopnosť dodávať na trh inovatívne a udržateľné riešenia, čím prispieva k zelenšej budúcnosti pre všetkých.

Solárna plná strecha: Nákladovo efektívne a estetické riešenie

Riešenie Solar Full Roof Hybrid House and Solarstone ponúka vedúcu inováciu na trhu v oblasti solárnych riešení integrovaných do budovy. Tento solárny strešný systém je navrhnutý tak, aby pokryl celú plochu strechy solárnymi panelmi, čo má za následok bezproblémový a esteticky príjemný vzhľad. Patentovaná technológia Click-on® umožňuje jednoduchú inštaláciu a eliminuje potrebu vrstvy tradičného strešného materiálu pod solárne panely, čo vedie k výrazným úsporám nákladov na materiál a prácu.
Solárna plná strecha je kompatibilná s rôznymi konfiguráciami strechy. Môže byť inštalovaný na šírku alebo na výšku, v závislosti od požiadaviek projektu solárnej strechy a dostupného strešného priestoru. Táto flexibilita umožňuje maximálne využitie plochy strechy a výnos energie. S 25-ročnou výrobnou zárukou a schopnosťou odolať drsnému počasiu je riešenie Solar Full Roof inteligentnou voľbou pre majiteľov domov a podniky, ktoré chcú investovať do obnoviteľnej energie.

Solárna strecha: Funkčnosť sa stretáva s udržateľnosťou

Solárna škridlová strecha je ideálna pre tých, ktorí hľadajú riešenie, ktoré sa hladko integruje s ich existujúcou škridlovou strechou. Tento inovatívny produkt spája solárnu a strešnú funkčnosť do dokonalého systému výroby energie bez toho, aby ohrozil vizuálny vzhľad domu. Moduly integrované do budovy pre škridlové strechy sa spájajú s takmer všetkými betónovými a hlinenými škridlami a poskytujú elegantný a moderný vzhľad.

Solar Tiled Roof je navrhnutý tak, aby nahradil šesť strešných škridiel jedným solárnym modulom, čo má za následok bezproblémový prechod a minimálnu údržbu. Rovnako ako Solar Full Roof, aj Solar Tiled Roof prichádza s 25-ročnou výrobnou zárukou a nevyžaduje žiadne drahé montážne systémy. Solárne moduly Solarstone sa umiestňujú priamo na drevené lišty, čo umožňuje efektívnejší proces inštalácie, ktorý je menej nákladný a menej zložitý ako tradičné strešné solárne montážne systémy. Rovnako ako Solar Full Roof, aj Solar Tiled Roof prichádza s 25-ročnou výrobnou zárukou a nevyžaduje žiadne drahé montážne systémy.
Investovanie do zelenšej budúcnosti

Solárna plná strecha a solárna škridlová strecha ponúkané spoločnosťou Hybrid

House a Solarstone predstavujú významný krok vpred v oblasti trvalo udržateľného života a stavebných postupov, ktoré efektívne využívajú zdroje. Investovaním do týchto inovatívnych solárnych strešných systémov môžu majitelia domov a podniky ušetriť na nákladoch na energiu, znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.

Panely BIPV od spoločnosti Solarstone boli navyše navrhnuté tak, aby poskytovali čistú energiu a ochranu po celé desaťročia, čo majiteľom domov a firmám poskytuje pokoj v súvislosti s ich účtami za energiu a znižuje ich závislosť od neobnoviteľných zdrojov energie.

Partnerstvom so Solarstone pomáha Hybrid House uspokojiť rastúci dopyt po energeticky efektívnych riešeniach na Slovensku a demonštruje svoj záväzok podporovať trvalo udržateľný život a environmentálnu zodpovednosť. So zameraním na vzdelávanie zákazníkov, inovatívne riešenia a úspešné implementácie je Hybrid House pripravený na trvalý vplyv na slovenský trh a globálny tlak na obnoviteľné zdroje energie.

Programy EÚ a národné granty na podporu energetickej efektívnosti na Slovensku

V spolupráci s Európskou úniou zaviedla slovenská vláda rôzne programy a národné granty na podporu projektov energetickej efektívnosti v krajine. Cieľom týchto iniciatív je pomôcť Slovensku dosiahnuť svoj cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť o 32,5 % do roku 2030, ako je uvedené v Národnom strategickom pláne SR. Investovaním do energeticky účinných riešení, ako je solárna plná strecha a solárna škridlová strecha, môžu majitelia domov a podniky profitovať z finančných stimulov a prispieť k pokroku krajiny smerom k udržateľnejšej budúcnosti.

Na podporu projektov energetickej efektívnosti na Slovensku je k dispozícii niekoľko možností financovania, vrátane programov EÚ, národných grantov a dotácií. Tieto prostriedky pomáhajú jednotlivcom a organizáciám prijímať udržateľné riešenia, znižovať spotrebu energie a podporovať obnoviteľné zdroje energie.

Z týchto programov Zelená domácnostiam poskytuje dotácie na malé fotovoltické zariadenia do výkonu 10 kW. Táto iniciatíva nabáda domácnosti, aby navrhli svoju spotrebu energie tak, aby sa väčšina elektriny okamžite spotrebovala alebo uskladnila v akumulátoroch. Dotácia je však obmedzená na 500 eur na kW, pričom maximálna výška je 1 500 eur. V rokoch 2019 až 2023 bolo na tento program k dispozícii 48 miliónov eur. Od júna 2022 do konca roku 2023 bolo sprístupnených ďalších 45 miliónov eur na projekt Zelená domácnostiam III, ktorý bol v marci 2023 navýšený o 5 miliónov eur. Solarstone ako registrovaný dodávateľ tohto programu môže pomôcť domácnostiam pri prístupe k týmto finančným prostriedkom.

Okrem toho Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje nový projekt s rozpočtom 140 miliónov eur. Bližšie informácie o tomto projekte a výške dotácie budú k dispozícii čoskoro.

Program „Obnov dom“, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, poskytuje na FV panely štedrejšiu dotáciu – 830 €/kW maximálne 2 500 €. Pre sociálne alebo zdravotne postihnutých žiadateľov sa podpora zvyšuje na 996 € na kW, maximálne však na 3 000 €.

Solárna plná strecha a solárna škridlová strecha sú v úzkom súlade s národnými cieľmi energetickej efektívnosti Slovenska. Integráciou výroby obnoviteľnej energie so stavebnými materiálmi tieto riešenia podporujú prechod krajiny k energeticky efektívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Okrem toho tieto inovatívne solárne riešenia znižujú emisie CO2 a spotrebu energie a zároveň ponúkajú značné úspory nákladov pre majiteľov domov a podniky. V súčasnosti je slovenský trh so solárnymi panelmi alebo krytmi vo fáze výrazného rastu. S viac ako 1 miliónom budov (vrátane domov, podnikov a verejných budov) a menej ako 2 % (1,6 %) využívajúcich nejakú formu zelenej energie existuje obrovský potenciál na expanziu. Inovatívne riešenia spoločnosti Solarstone majú dobrú pozíciu na to, aby pomohli Slovensku splniť jeho ciele v oblasti energetickej účinnosti a preniknúť na tento do značnej miery nevyužitý trh.

Environmentálne a ekonomické výhody

Solárne riešenia s plnou strechou a solárnou škridlovou strechou ponúkajú množstvo environmentálnych a ekonomických výhod, vrátane: 1. Zníženie emisií CO2 a spotreby energie: Tieto inovatívne solárne riešenia vytvárajú čistú, obnoviteľnú energiu, čím sa znižuje závislosť od fosílnych palív a emisie skleníkových plynov. 2. Úspora nákladov pre majiteľov domov a podniky: Investíciou do solárnej plnej strechy alebo solárnej škridlovej strechy môžu jednotlivci a organizácie ušetriť na nákladoch na energiu a tešiť sa z výraznej návratnosti investícií. 3. Príspevok k prechodu Slovenska na obnoviteľnú energiu: Prijatie týchto solárnych riešení je nevyhnutné na to, aby pomohlo Slovensku dosiahnuť jeho ciele v oblasti energetickej účinnosti a posunúť sa smerom k udržateľnejšej budúcnosti.

Výzvy a vyhliadky do budúcnosti

Napriek sľubnému potenciálu riešení Solar Full Roof a Solar Tiled Roof je pri ich implementácii stále potrebné vyriešiť niektoré výzvy, ako napríklad ďalšie vzdelávanie a informovanosť zákazníkov. Milan Gbelec, vedúci predaja v Hybrid House, tieto výzvy uznáva a uvádza: "Chápeme, že vzdelávanie zákazníkov je kľúčom k širokému prijatiu našich solárnych riešení. Keďže neustále rastieme, sme odhodlaní poskytovať zdroje a podporu, aby sme pomohli našim zákazníci rozumejú výhodám a výhodám solárnych celostrechových a solárnych kachľových strešných systémov."

Rastúci dopyt po udržateľných energetických riešeniach na Slovensku a pokračujúci záväzok spoločností ako Hybrid House a Solarstone k inováciám a vývoju však naznačujú svetlú budúcnosť týchto technológií.

Očakáva sa, že budúce inovácie a vývoj od Hybrid House a Solarstone budú aj naďalej riešiť výzvy na trhu a prispejú k širšiemu prijatiu trvalo udržateľných energetických riešení.

Záver

Solárna plná strecha a solárna škridlová strecha ponúkajú množstvo výhod, vrátane znížených emisií CO2, spotreby energie a úspory nákladov pre majiteľov domov a firmy. Partnerstvo medzi Hybrid House a Solarstone demonštruje pevný záväzok podporovať trvalo udržateľný život a environmentálnu zodpovednosť

Jednotlivci a organizácie môžu zvážením týchto inovatívnych solárnych riešení pre svoje domácnosti a podniky prispieť k prechodu Slovenska na obnoviteľnú energiu a podporiť pokrok krajiny pri dosahovaní cieľov energetickej efektívnosti. So zameraním na nepretržité

Inovácie, Hybrid House a Solarstone sú pripravené zohrať kľúčovú úlohu pri formovaní udržateľnejšej budúcnosti pre Slovensko aj mimo neho.

SOLAR FULL ROOF™ - hybridhouse

Dotácie pre domácnosti

Nový projekt Zelená domácnostiam 2023-2029 má z programu Slovensko k dispozícii 151,6 milióna eur z toho 58,1 milióna eur na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji.

viac info

Dotácie pre firmy

Radi Vám pomôžeme s očakávanou výzvou Zelená podnikom.Z tejto výzvy budú môcť podnikatelia získať až 70 tisíc EUR na fotovoltiku, solárne kolektory, tepelné čerpadlá a aj na samotné energetické audity, ktoré budú prílohou projektov.

viac info