Dotácie pre firmy

Radi Vám pomôžeme s očakávanou výzvou Zelená podnikom.

Z tejto výzvy budú môcť podnikatelia získať až 70 tisíc EUR na fotovoltiku, solárne kolektory, tepelné čerpadlá a aj na samotné energetické audity, ktoré budú prílohou projektov.

Zelená podnikom sa názvom podobá dotačnej schéme Zelená domácnostiam, ale bude sa jednať o administratívne podstatne náročnejší proces, ktorý sa bude skôr podobať na klasický eurofondový projekt.

Preto Vám ponúkame spoluprácu, v rámci ktorej zabezpečíme čo najefektívnejší proces prípravy žiadosti o dotáciu až po jej vyplatenie a zastrešíme komunikáciu medzi Vami, energetickými audítormi a jej poskytovateľom (SIEA).

Keďže dotácie zo schémy Zelená podnikom sa budú prideľovať systémom „kto prvý príde, ten prvý melie“ sme pripravení už teraz začať s prípravou žiadostí.