Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

podľa § 7 a nasl. Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Kupujúci/spotrebiteľ
Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
E-mail*:
Telefón:
Oznamujem Vám, že odstupujem od uzatvorenej kúpnej zmluvy na tento produkt (názov
produkt): [1]
Žiadam o vrátenie* celej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar)
čiastková hodnota faktúry (len určitá časť tovaru)
Dátum objednávky*:
Číslo objednávky*:
Termín dodania (deň odberu)*:
Číslo faktúry*:
Číslo účtu (ak si prajete vrátiť peniaze bankovým prevodom na váš účet) alebo adresa (ak si
želáte si vrátiť peniaze poštou) na vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím kúpnej zmluvy*:
Tovar som povinný zaslať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak je tento formulár predložený v listinnej podobe)
Na deň:_______________
* Označené polia sú povinné


Formulár najdete v odkaze TU.