SÚ SOLÁRNE PARKOVISKÁ BUDÚCNOSŤ ?

Carports, parking lot canopies

 

Drvivá väčšina krajín v snahe naplniť klimatické ciele, zvyšuje produkciu solárnej energie. Dosiahnuť nulové čisté emisie uhlíka v rámci ekonomiky, podporuje prechod na obnoviteľnú energiu krajiny najmä v poseldných rokoch. To však vedie k novému problému: nájsť dostatok pôdy na umiestnenie solárnych panelov.

Najjednoduchšie a najlacnejšie miesta na inštaláciu solárnych panelov sú často veľké nezastavané pozemky. To je dôvod prečo na mnohých miestach krajiny vidíme, ako sa vidiecke oblasti vrátane krehkých ekosystémov a hodnotnej poľnohospodárskej pôdy zmenili na solárne farmy. Mnohí miestni obyvatelia a tiež ochrancovia prírody protestujú proti týmto vidieckym solárnym projektom z rôznych dôvodov - niektorí si chcú zachovať prirodzené výhľady, iní chcú zachovať priestor pre poľnohospodárstvo a biodiverzitu.

Solárna energia bude pravdepodobne zohrávať dôležitú úlohu pri odklone krajiny od fosílnych palív.

Existuje však inteligentnejší spôsob, ako to urobiť? Taký, ktorý nevyžaduje zaberanie takého množstva vidieckej a agrikultúrnej pôdy a bude bližšie k mestám?

Umiestnenie solárnych panelov na nezastavané otvorené priestranstvá je často lacný a rýchly spôsob, ako to urobiť. Táto cesta má však niekoľko zásadných problémov. Inštalácie vo veľkom meradle predstavujú časté buldozovanie obrovského množstva pôdy, zmenu rastu rastlín, života zvierat a migračných vzorcov. Čoraz väčšie solárne farmy začínajú byť pre ľudí menej pohodlné. Vo svete táto rozpínavosť solárnych fariem v týchto oblastiach vzbudzuje čoraz väčší odpor. Tento odpor často krát podnecujú aj spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá. Ľudia však majú aj legitímne záujmy.

Jednou z možností, ktorú tiež vidieť je viac agrovoltaiky. Je to spôsob, ako vybudovať solárne polia, ktoré umožňujú poľnohospodárske využitie medzi panelmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy pre plodiny, pastvu alebo pôvodné priestory.

Potreba energie je najviac mimo vidieckych oblastí. Akýkoľvek druh vidieckej solárnej energie stále znamená budovanie diaľkových prenosových vedení, čo môže byť drahé a útrapné. Riešením problémov je veľký, otvorený, nevyužitý priestor bližšie k mestám, a to sú parkoviská. Pokrývajú viac ako 5 percent zastavanej pôdy. Tieto priestory by mohli zohrať dôležitú úlohu pri riešení problémov so solárnymi pozemkami, ak by sme pozemky parkovísk zakryli solárnymi panelmi.

Umiestnenie solárnych prístreškov nad parkoviskami by mohlo byť pre mnohé mestá hodnotnou investíciou. V súčasnosti stále viac krajín prechádza k modernizácii parkovacích miest solárnou energiou. Napríklad Francúzska politika z roku 2023 bude vyžadovať, aby vonkajšie parkoviská s viac ako 80 miestami pokrývali aspoň polovicu plochy solárnymi prístreškami. Dôležité je, že politika ako je táto, využíva priestor s nízkou biodiverzitou, ktorý je tiež blízko spotrebiteľom. Stanú sa zdrojom pre blizke prevádzky, najbíjacie stanice a okrem toho poskytnú tienenie áut v horúcom počasí a úkryt pred snehom a dažďom. 

Ministerstvo životného prostredia SR v Strategií environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 uviedlo: Snahu rozvíjať obnoviteľné zdroje energie šetrné k prírode. S tým, že slnečné zdroje sa budú umiestňovať hlavne na strechách budov, parkoviskách a brownfieldoch, pôdach nižšej kvality pri realizácii zmierňujúcich opatrení a nie na pôdach vysokej bonity a na biotopoch národného a európskeho významu.

Najväčšou prekážkou pri umiestnení solárnej energie na parkoviská sú náklady. Náklady na umiestnenie solárneho prístrešku budú o viac ako 50 percent vyššie ako pri konvenčnej solárnej farme. Vec, ktorá robí solárne prístrešky drahšími je, že sú vyššie nad zemou ako konvenčné solárne farmy. A tak potrebujú viac konštrukčného materiálu a tiež väčšiu váhu v spodnej časti, ktorá ich chráni pred odfúknutím.

Prečo by spoločnosť chcela investovať ešte viac peňazí? Na tieto otázky dáva odpoveď štúdia zameraná na ekonomický potenciál prístreškov parkovísk. V prípadovej štúdií boli použité supercentrá Walmart (2017), kde profesor Pearce ako spoluautor dosiahol výnimočných zistení. Štúdia zistila, že na miestach s vysokým slnečným tokom alebo väčším slnečným žiarením v oblasti môžu byť slnečné prístrešky neuveriteľne ziskovéZistili však tiež, že aj v oblastiach, ktoré sa považujú za oblasti s menším solárnym tokom, môže byť predaj solárnej energie späť do siete pri bežných sadzbách stále dostatočne ziskový na to, aby sa solárne prístrešky z dlhodobého hľadiska oplatili.

V ďalšej štúdií z roku 2021 zistili, že celková kapacita všetkých amerických centier Walmart Supercenters by bola 11,1 milióna gigawattov solárnej energie. To je približne vysoký odhad toho, čo očakáva francúzsky program parkovísk. S týmto výkonom by Walmart mohol napájať približne 100 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Pri kombinácii solárnych prístreškov a strešných panelov, to bude viac než dostatočné na napájanie obchodov. Vytvorila by sa tiež príležitosť predávať energiu späť energetickým spoločnostiam alebo by obchody mohli byť kotvou pre miestnu mikrosieť v komunite, ktorá by v prípade výpadkov energie poskytovala domácnostiam energiu. Toto nie je univerzálne riešenie, ale na dobrých miestach, kde si spoločnosti môžu dovoliť počiatočné náklady na inštaláciu výskum ukazuje, že solárne prístrešky by mohli byť užitočným riešením.

Je zaručené, že budú vo všeobecnosti fungovať 25 rokov a s prehľadom ešte niekoľko desiatok rokov potom. Investujete do kapitálových aktív, kde je návratnosť počas svojej životnosti. Treba sa k tomu postaviť rovnako ako k akejkoľvek inej investícií, ibaže táto je zároveň dobrá pre planétu.

V niektorých častiach Ameriky, letiská a univerzity, už skúšajú solárne parkoviská.

Walmart a Target ich práve začínajú skúšať v určitých obchodoch a politika ich tiež pomaly dobieha, aby tieto solárne projekty uľahčila. Waltmart pridáva do kalifornských obchodov 6,5 MW solárnej energie na strechách a solárnych prístreškoch parkovísk. Napríklad Maryland ponúka granty na solárne prístrešky. Návrh zónovania mesta New York, umožní solárneprekrytie 8500 akrov parkovísk (34398263 m2). Parkoviská samé o sebe nedokážu vyriešiť problém nedostatku solárnej pôdy. Množstvo solárnej výroby, ktorú potrebujeme, bude pravdepodobne vyžadovať kombináciu úsilia, a to aj vo vidieckych oblastiach. Kde ich môžeme umiestniť ? Sústavy úžitkových plôch, sústavy na strechách a na iných miestach, napríklad pozdĺž diaľnic, skládok alebo na pôdach nižšek kvality.  Solárne prístrešky sú však súčasťou veľkého súboru nástrojov, ktorý by mohol výrazne zlepšiť našu závislosť od fosílnych palív a ukázať budúcnosť, kde budú mestá nachádzať spôsoby, ako dať nový život najviac prehliadaným priestorom.

 

pozri produkt Solárne Carporty 

https://hybridhouse.sk/products/solarny-pristresok-pre-auto

 

Zdroj:

VOX a DETLA air

MZPSR Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Čítať ďalšie

WHAT IS BIPV SYSTEM - hybridhouse
THE BEST OF OSLO WEEK 2023

Zanechať komentár

Táto lokalita je chránená testom reCAPTCHA a vzťahujú sa na ňu pravidlá ochrany súkromia a podmienky poskytovania služby spoločnosti Google.