SÚ SOLÁRNE PARKOVISKÁ BUDÚCNOSŤ ?

Carports, parking lot canopies

Drvivá väčšina krajín v snahe naplniť klimatický cieľ a tak dosiahnuť nulové čisté emisie uhlíka v rámci ekonomiky ako súčasť prechodu na obnoviteľnú energiu krajiny v posledných rokoch zvyšuje produkciu solárnej energie. To však vedie k novému problému: nájsť dostatok pôdy na umiestnenie solárnych panelov.

Najjednoduchšie a najlacnejšie miesta na inštaláciu solárnych panelov sú často veľké, nezastavané pozemky. To je dôvod, prečo na mnohých miestach v rámci krajiny vidíme, ako sa vidiecke oblasti – vrátane krehkých ekosystémov a hodnotnej poľnohospodárskej pôdy – zmenili na solárne farmy. Mnohí miestni obyvatelia a tiež ochrancovia prírody protestujú proti týmto vidieckym solárnym projektom z rôznych dôvodov: Niektorí si chcú zachovať prirodzené výhľady, iní chcú zachovať priestor pre poľnohospodárstvo a biodiverzitu.

Solárna energia bude pravdepodobne zohrávať dôležitú úlohu pri odklone krajiny od fosílnych palív – existuje však inteligentnejší spôsob, ako to urobiť, ktorý si nevyžaduje zaberanie takého množstva vidieckej a agrokultúrnej pôdy?

Čo tak nájsť pre solárnu energiu priestor bližšie k mestám resp. v mestách?

Umiestnenie solárnych panelov na nezastavané otvorené priestranstvá je často lacný a rýchly spôsob, ako to urobiť. Táto cesta má však niekoľko zásadných problémov. Inštalácie vo veľkom meradle predstavujú často buldozovanie obrovského množstva pôdy, zmenu rastu rastlín a zvierat a migračných vzorcov. Čoraz väčšie solárne farmy začínajú byť pre ľudí menej pohodlné. Vo svete táto rozpínavosť solárnych fariem v týchto oblastiach vzbudzovala čoraz väčší odpor. Tento odpor často krát podnecovali spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá. Ľudia však majú aj legitímne záujmy. Jednou z možností, ktorú vidieť je viac agrovoltaiky. Je to spôsob, ako vybudovať solárne polia, ktoré umožňujú poľnohospodárske využitie medzi panelmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy pre plodiny, pastvu alebo pôvodné priestory.

Pretože potreba energie je najviac mimo vidieckych oblastí a akýkoľvek druh vidieckej solárnej energie stále znamená budovanie diaľkových prenosových vedení, čo môže byť drahé a útrapné. Vec, ktorá môže pomôcť vyriešiť niektoré z týchto problémov je veľký, otvorený, nevyužitý priestor bližšie k mestám.  Parkoviská 

V článku sa dozvieme ako by umiestnenie solárnych prístreškov nad parkoviskami mohlo byť pre mnohé mestá hodnotnou investíciou. A keďže viac krajín, ako napríklad aj  Francúzsko, prechádza k modernizácii parkovacích miest solárnou energiou, môžu byť dobrým príkladom aj pre nás.

Parkoviská pokrývajú viac ako 5 percent zastavanej pôdy. Tieto priestory by mohli zohrať jednu úlohu pri riešení problémov so solárnymi pozemkami, ak by sme pozemky parkovísk zakryli solárnymi panelmi.

Je to zbytočný priestor okrem parkovania pod ním. A to sa väčšinou ani nepoužíva. Je to myšlienka, ktorú prijímajú aj iné časti sveta, napríklad Francúzsko. Politika z roku 2023 vo Francúzsku bude vyžadovať, aby vonkajšie parkoviská s viac ako 80 miestami pokrývali aspoň polovicu plochy solárnymi prístreškami. Dôležité je, že politika, ako je táto, využíva priestor, ktorý je už vyčistený, s nízkou biodiverzitou, ktorý je tiež blízko spotrebiteľom. Prístrešky parkovísk tiež poskytujú tienenie áut v horúcom počasí a kryjú ich pred snehom.

Ministerstvo životného prostredia SR v Strategií enviromentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 uviedla Snahu rozvíjať obnoviteľné zdroje energie šetrné k prírode. S tým, že Slnečné zdroje sa budú umiestňovať hlavne na strechách budov, parkoviskách a brownfieldoch, pôdach nižšej kvality, pri realizácii zmerňujúcich opatrení a nie na pôdach vysokej bonity a na biotopoch národného a európskeho významu.

Najväčšou prekážkou pri umiestnení solárnej energie na parkoviská sú náklady. Náklady na umiestnenie solárneho prístrešku budú o viac ako 50 percent vyššie ako pri konvenčnej solárnej farme. Vec, ktorá robí solárne prístrešky drahšími, je, že sú vyššie nad zemou ako konvenčné solárne farmy. A tak potrebujete viac konštrukčného materiálu a tiež potrebujete väčšiu váhu v spodnej časti, ktorá ich chráni pred odfúknutím. Prečo by spoločnosť chcela investovať ešte viac peňazí?  Na tieto otázky dáva odpoveď štúdia zameraná na ekonomický potenciál prístreškov parkovísk a ako prípadovú štúdiu použil supercentrá Walmart (2017) kde profesor Pearce ako spoluautor dosiahol výnimočných zistení. Štúdia zistila, že na miestach s vysokým slnečným tokom alebo väčším slnečným žiarením v oblasti môžu byť slnečné prístrešky neuveriteľne ziskové. (Arizona). Zistili však tiež, že aj v oblastiach v USA, ktoré sa považujú za oblasti s menším solárnym tokom,(Michigan), môže byť predaj solárnej energie späť do siete pri bežných sadzbách stále dostatočne ziskový na to, aby sa solárne prístrešky z dlhodobého hľadiska oplatili.

V ďalšej štúdii 2021 Pearce a jeho tím zistili, že celková kapacita všetkých amerických centier Wal-Mart Supercenters by bola 11,1 milióna gigawattov solárnej energie. To je približne vysoký odhad toho, čo očakáva francúzsky program parkovísk. S týmto výkonom by Wal-Mart mohol napájať približne 100 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Ak skombinujú prístrešky so strešným solárnym panelom, budú viac než dostatočné na napájanie obchodov. Vytvorila by sa tiež príležitosť predávať energiu späť energetickým spoločnostiam na hlavnej sieti alebo obchody by mohli byť kotvou pre miestnu mikrosieť v komunite, ktorá by v prípade výpadkov energie poskytovala domácnostiam energiu. Toto nie je univerzálne riešenie, ale na dobrých miestach, kde si spoločnosti môžu dovoliť počiatočné náklady na inštaláciu výskum ukazuje, že solárne prístrešky by mohli byť užitočným riešením.

V rámci záruky je zaručené, že budú vo všeobecnosti fungovať 25 rokov a viac s prehľadom ešte niekoľko desiatok rokov potom. To je investícia. Investujete do kapitálových aktív kde je návratnosť počas svojej životnosti. Treba sa k tomu postaviť rovnako ako k akejkoľvek inej investícií. Ibaže táto je zároveň dobrá  pre planétu.

V niektorých častiach Ameriky, letiská a univerzity, už skúšajú solárne parkoviská.

Walmart a target ich práve začínajú skúšať v určitých obchodoch a politika ich tiež pomaly dobieha, aby tieto solárne projekty uľahčila. Waltmart pridáva do kalifornských obchodov 6,5 MW solárnej energie na streche a prístrešku. Ako napríklad Maryland ponúkajúci granty na solárne prístrešky a návrh zónovania miest v New Yorku, ktorý by umožnil solárne na viac ako 8500 akrov parkovísk. Parkoviská samy o sebe nedokážu vyriešiť problém nedostatku solárnej pôdy. Množstvo solárnej výroby, ktorú potrebujeme, si bude pravdepodobne vyžadovať kombináciu úsilia, a to aj vo vidieckych oblastiach, sústavy úžitkových plôch, prístreškov, kde ich môžeme umiestniť, sústavy na strechách a na iných miestach, napríklad pozdĺž diaľnic, skládok alebo na degradovaných územiach. Slnečné prístrešky sú však súčasťou veľkého súboru nástrojov, ktorý by mohol výrazne zhoršiť našu závislosť od fosílnych palív a ukázať budúcnosť, kde budú mestá nachádzať spôsoby, ako dať nový život najviac prehliadaným priestorom.

pozri produkt Solárnych prístreškov

https://hybridhouse.sk/products/solarny-pristresok-pre-auto

 

Zdroj:

VOX  a DETLA air

MZPSR Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Čítať ďalšie

WHAT IS BIPV SYSTEM - hybridhouse
The Best of Oslo Innovation Week

Zanechať komentár

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.